Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Postępowanie cywilne (SNP(W) IV rok, grupa 1, ćwiczenia) - informacje o zdalnej formie prowadzenia zajęć

mgr Adrian Borys - 12 Marzec, 2020 - 22:17

Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
W okresie od 11 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. zajęcia z Postępowania cywilnego (SNP(W) IV rok, grupa 1, ćwiczenia) odbywać się będą zdalnie. 
Szczegółowe informacje otrzymali Państwo drogą mailową – proszę zapoznać się z przesłanymi informacjami oraz materiałami. 
W materiałach dla studentów zamieściłem zmodyfikowany harmonogram zajęć na semestr letni oraz zmodyfikowane warunki zaliczenia. Proszę zapoznać się  z tymi informacjami. 
 
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt drogą mailową. 
 
Z wyrazami szacunku 
Adrian Borys