Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Bazy danych - zdalny dostęp

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 13 March, 2020 - 09:01

W związku z utrudnieniami w dostępie do agend BWPAE i BUWr obsługujących Użytkowników zawiadamiamy, że w okresie zamknięcia Bibliotek, tj. od dnia 12 marca do 14 kwietnia 2020, studenci i pracownicy UWr mają możliwość skorzystania ze zdalnego dostępu do e-źródeł (czasopisma online, elektroniczne książki, bazy danych) poprzez serwer PROXY z komputerów domowych, pod warunkiem, że umowa licencyjna na to pozwala. Rejestracja usługi proxy (https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy). Po wejściu na link studenci UWr powinni wybrać kategorię "Student UWr – konto tymczasowe".