Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Podstawy prawa pracy SSA(3) II r. i SNA(3) II r. w okresie zawieszenia zajęć

dr Jacek Borowicz - 16 Marzec, 2020 - 13:50

Szanowni Państwo - w związku z zawieszeniem zajęć i nakazem przejścia na różne dostępne metody nauczania zdalnego - proszę czytać moje ogłoszenia, ewentualne meile, pobierać materiały i w razie wyznaczenia przez mnie zadań do samodzielnego wykonania - wykonywać je obligatoryjnie. Dotyczy to wykładów i ćwiczeń. Bedziemy bowiem generować wiedzę, która będzie później przedmiotem kolokwium i egzaminu.Proszę zainteresować się dostępami do baz danych i biblioteki. Proszę zwrócić uwagę na istniejące w internecie otwarte bazy aktów prawnych i inne źródła wiedzy.