Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo Pracy 2 - SSA(3)III oraz SNA(3)III w okresie zawieszenia zajęć

dr Jacek Borowicz - 16 March, 2020 - 13:53

Szanowni Państwo - w związku z zawieszeniem zajęć i nakazem przejścia na różne dostępne metody nauczania zdalnego - proszę czytać moje ogłoszenia, ewentualne meile, pobierać materiały i w razie wyznaczenia przez mnie zadań do samodzielnego wykonania - wykonywać je obligatoryjnie. Będziemy bowiem generować wiedzę, która będzie później przedmiotem kolokwium. Proszę zainteresować się dostępami do baz danych i biblioteki. Proszę zwrócić uwagę na istniejące w Internecie otwarte bazy aktów prawnych i inne źródła wiedzy.