Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PN - konwersatorium 1

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 22 March, 2020 - 10:08

Przestępczość nieletnich - pojęcie nieletniego, przesłanki odpowiedzialności nieletnich, środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Załączniki: 
File N PwN - K1.pptx