Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PN - konwersatorium 2

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 22 Marzec, 2020 - 10:11

Przestępczość nieletnich - model odpowiedzialności nieletnich w Polsce, standardy europejskie postępowania z nieletnimi, projekt zmian w polskim ustawodawstwie dotyczącym odpowiedzialności nieletnich.

Załączniki: 
Plik N PwN - K2.pptx