Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PN - konwersatorium 2

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 22 March, 2020 - 10:11

Przestępczość nieletnich - model odpowiedzialności nieletnich w Polsce, standardy europejskie postępowania z nieletnimi, projekt zmian w polskim ustawodawstwie dotyczącym odpowiedzialności nieletnich.

Załączniki: 
File N PwN - K2.pptx