Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Nauka administracji: uzgodnione przeniesienie konsultacji w Teams

mgr Przemysław Charzewski - 2 Maj, 2020 - 11:23

Szanowni Państwo,

czyniąc zadość Państwa prośbie, przeniosłem konsultacje na środę, na godz. 11:30-12:30. W razie konieczności uregulowania jakichkolwiek innych spraw dotyczących całej grupy pozostajemy z Panią Starostą w kontakcie.

Życzę Państwu zdrowia i udanej na miarę możliwości majówki,
mgr Przemysław Charzewski