Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - informacje

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 17:57

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Zagadnienia na zaliczenie wykładu z części penalnej. Informacje o źródłach formalnych, literaturze i warunkach zaliczenia.

Załączniki: 
File N ABPP - informacje.pptx