Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - wykład 1

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 18:00

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Bezpieczeństwo imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej.

Załączniki: 
File N ABPP - W1.pptx