Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - wykład 2

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 18:02

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Zakaz klubowy (stadionowy) i zakaz wstępu na imprezę masową.

Załączniki: 
File N ABPP - W2.pptx