Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - wykład 3

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 18:03

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Pojęcie porządku i spokoju publicznego.

Załączniki: 
File N ABPP - W3.pptx