Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ABPP - wykład 4

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 Maj, 2020 - 18:05

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Wykroczenie zakłocenia porządku publicznego z art. 51 k.w. Wywołanie zgorszenia z art. 51 k.w. a nieobyczajny wybryk z art. 140 k.w.

Załączniki: 
Plik N ABPP - W4.pptx