Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ABPP - wykład 5

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 Maj, 2020 - 18:07

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Wykroczenia z Kodeksu wykroczeń - część 1.

Załączniki: 
Plik N ABPP - W5.pptx