Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - wykład 6

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 18:08

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Wykroczenia z Kodeksu wykroczeń - część 2.

Załączniki: 
File N ABPP - W6.pptx