Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ABPP - wykład 8

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 Maj, 2020 - 18:13

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa o stanie wyjątkowym.

Załączniki: 
Plik N ABPP - W8.pptx