Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ABPP - zagadnienia

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 9 May, 2020 - 18:40

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - część penalna. Zagadnienia na zaliczenie wykładu.