Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Pytania egzaminacyjne na obronę prac licencjackich na Niestacjonarnych Studiach I Stopnia Kryminologii z przedmiotu Kryminologia:

dr Katarzyna Grott - 21 Maj, 2020 - 11:46

1. Założenia kryminologii: klasycznej, pozytywistycznej, antynaturalistycznej, neoklasycznej.  
2. Etiologia kryminalna (ogólny zarys koncepcji nurtu indywidualistycznego kryminologii pozytywistycznej – paradygmatu rodzajów osób; wybrane trzy teorie kryminologiczne).
3. Etiologia kryminalna (ogólny zarys koncepcji nurtu socjologicznego kryminologii pozytywistycznej – paradygmatu rodzajów otoczenia; wybrane trzy teorie kryminologiczne).
4. Pojęcia: „agresja”, „agresywność”, „przemoc”.
5. Agresja jako instynkt (teorie instynktywistyczne).
6. Agresja w ujęciu teorii behawiorystycznych.
7. Wiktymologia (rodzaje i koncepcje).
8. Pojęcia: „ofiara” i „przestępstwo bez ofiar”.
9. Rozróżnienie pojęć: victim precipitation i victim prone.
10. Proces wiktymizacji (definicja i rodzaje).
11. Czynniki ryzyka wiktymogennego (definicja i zakres przedmiotowy).
12. Potencjał wiktymogenny (definicja i zakres przedmiotowy).
13. Predestynacja (definicja i rodzaje).
14. Prowokacja (definicja i rodzaje).
15. Czynniki warunkujące długotrwałość i intensywność skutków wiktymizacji kryminalnej.