Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin 2019/2020

dr Krzysztof Nowicki - 26 May, 2020 - 18:54

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia egzaminu w klasycznej formie, odbędzie sie on w formie testu. Będzie 52 pytania. Do 37 pytań będą 4 odpowiedzi, co do pytań 15 będą 3 odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź prawidłowa. Czas na test 28 minut, dodatkowo 2 minuty (dokładnie 1 minuta 59 sekund na wysłanie testu).Każde pytanie 1 pkt.
Skala:
29-36 pkt- 3,0
37-43 pkt- 3,5
44-47 pkt- 4,0
48-50 pkt- 4,5
51-52 pkt- 5,0.