Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Otwarcie Czytelni BWPAE

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 28 Maj, 2020 - 08:04

Szanowni Czytelnicy, 
informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zostanie uruchomiona Czytelnia BWPAE – budynek D, IV piętro, s. 4.01. 
Czytelnia będzie czynna: 

poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:00 (z wyjątkiem środy)
środa od 9:00 do 18:00 
sobota od 10:00 do 15:00
 

W związku z zagrożeniem COVID 19 prosimy zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni budynku oraz przestrzeganie następujących zasad: 

Maksymalna liczba osób przebywających w Czytelni 35 osób. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Czytelnia czynna wyłącznie dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz osób, które posiadają ważną (wykupioną) kartę do czytelni.  
Nie wydajemy nowych kart bibliotecznych do odwołania. 

Na odwiedziny w Czytelni obowiązują zapisy - każdorazowo dzień i godzinę przyjścia i wyjścia z Czytelni należy wcześniej ustalić poprzez:  
e-mail: czytelnia.wpaeatuwr.edu.pl  
lub kontakt telefoniczny: 71/375 20 50 (w godzinach otwarcia Czytelni).  

1. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania szatnię. Zaleca się korzystanie z szafek depozytowych zlokalizowanych na III i IV piętrze. 
2. Używanie masek ochronnych, (zalecane także używanie rękawiczek) i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku - dozowniki z płynem dezynfekcyjnym są przy portierni, Czytelni oraz przy stanowisku dyżurnego Bibliotekarza. 
3. Przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry). 
4. Stosowanie się do bieżących zaleceń personelu Biblioteki i pracowników ochrony budynku. 
5. Przy stanowisku obsługi może przebywać jeden Czytelnik. 
6. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik odkłada na wózki biblioteczne - na półki włącza je dyżurny bibliotekarz. 
7. Czytelnik opuszczając Czytelnię ma obowiązek poinformować pracownika o zakończonej pracy. 

Czytelnia Komputerowa nieczynna do odwołania. Z czasopism bieżących i materiałów Ośrodka Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej można skorzystać w Czytelni Głównej. 

Zachęcamy do korzystania z zasobów on-line dostępnych poprzez serwer Proxy. (https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy), Wszelkie informacje dotyczące usługi oraz jej aktywacja - Oddział Informacji Naukowej BUWr. 
e-mail: sin.buatuwr.edu.pl 

Prosimy też, aby Czytelnicy przeziębieni i chorzy wstrzymali się z wizytą w Czytelni do czasu wyzdrowienia. 
Czytelnik przebywa w Bibliotece na własną odpowiedzialność.