Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PKS - wykład 14

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr - 4 June, 2020 - 17:39

Prawo karne skarbowe - Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego.

Załączniki: 
File N PKS - W16.pptx