Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ogólny wykaz dokumentów do stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021

mgr Katarzyna Kłos - 9 July, 2020 - 08:29

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta/doktoranta  za 2019 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.