Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

mgr Katarzyna Kłos - 9 July, 2020 - 09:06

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 7 września 2020 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie do 5 października 2020 r.

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się student, który w roku akademickim 2019/2020 uzyskał średnią minimum
4.30.