Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

mgr Katarzyna Kłos - 9 Lipiec, 2020 - 09:22

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 7 września 2020 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie do 5 października 2020 r.
 
Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć doktoranta oraz oświadczenie (do pobrania poniżej).