Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium licencjackie, III SNK I stopnia (semestr zimowy 2020/2021)

dr Bogna Kaczorowska - 15 Wrzesień, 2020 - 14:05

Seminarium licencjackie (III SNK I stopnia) w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo,

seminarium licencjackie w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będzie zdalnie – w ramach aplikacji Microsoft Teams dostępnej w serwisie wydziałowym – w terminach przewidzianych w aktualnym harmonogramie zajęć dydaktycznych.
Zapisy na seminarium zostaną zorganizowane zgodnie z komunikatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w terminie, który podam w odrębnym ogłoszeniu. Preferowana tematyka prac licencjackich obejmuje zagadnienia prawa prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Z poważaniem

Bogna Kaczorowska