Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin- forma

dr Krzysztof Nowicki - 9 Październik, 2020 - 19:52

W roku akademickim 2020/2021 egzamin z postępownaia karnego (NSP) odbywa się ustnie za pośrednictwem teams z zagadnień podanych na koncie (pytania za 10 pkt). Jeżeli pozwolą na to warunki możliwe jest przeprowadzenie pisemnego egzaminu z tych samych pytań, też forma opisowa (te same zagdnienia będziecie Państwo przedstawiać pisemnie zamiast ustnie).