Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

POSTĘPOWANIE CYWILNE - ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

mgr Karolina Radkowska - 16 Październik, 2020 - 23:49

Szanowni Państwo, 

w związku z Komunikatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Postępowanie cywilne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Office, metodą asynchroniczną. 

Przeddzień lub w dniu zaplanowanych zajęć będę Państwu przesyłała materiały dotyczące konkretnych zajęć - najczęściej prezentacje multimedialne, ale także kazusy. Materiały te będą publikowane także na mojej stronie internetowej w zakładce "Materiały dla studentów". Zwracam Państwa uwagę, że przesyłane materiały będą oczywiście pomocne w opanowaniu podstawy programowej, jednak nic nie zastąpi lektury przepisów oraz literatury przedmiotu.

Prócz wskazanych materiałów, przy okazji niektórych zajęć, będę przesyłała Państwu link do zadania w aplikacji Forms - max. 5 pytań jednokrotnej odpowiedzi obejmujących swym zakresem dane zajęcia ćwiczeniowe, do rozwiązania w ciągu 72h. Zadania nie będą przeze mnie oceniane, jednak chciałabym w ten sposób zachęcić Państwa do regularnego zapoznawania się z przesłanym materiałem, zwłaszcza że zaliczenie zarówno wykładu jak i ćwiczeń będzie także miało formę testową (test jednokrotnego wyboru). Mając powyższe na uwadze, wykonanie zadania jest obowiązkowe, a niewykonanie zadania więcej niż dwa razy będzie skutkowało obniżeniem oceny z przedmiotu o 0,5 stopnia.

Konsultacje będą odbywały się w każdą sobotę w godz. 16:00-17:00 w sposób zdalny - proszę o wiadomość e-mail, będę odpowiadała niezwłocznie, a jeśli zajdzie potrzeba podam nr telefonu do kontaktu. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań także zachęcam do kontaktu mailowego - staram się odpowiadać na bieżąco. 

Z poważaniem,

Karolina Radkowska

EDYCJA: W związku z Państwa prośbą, zajęcia odbywają się w formie zdalnej przy zastosowaniu formy synchronicznej za pośrednictwem aplikacji Teams. Materiały zamieszczane są w aplikacji.