Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE OTWARTE

mgr Wioletta Zięba - 3 Listopad, 2020 - 09:33

Uprzejmie informujemy, że szkolenie biblioteczne (e-Learning)  dla studentów I roku w roku akademickim 2020/2021 jest otwarte.
Hasło do szkolenia:  BWP2021
Aby zaliczyć szkolenie biblioteczne, odwiedź portal edukacyjny https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
Użyj loginu i hasła do poczty studenckiej (Office365 - numer_albumuatuwr.edu.pl), aby zalogować się na https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/auth/oidc/
Znajdź szkolenie biblioteczne na liście kursów lub skorzystaj z tego linku
 https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=3770
Zapisz się na kurs, używając klucza dostępu: BWP2021

Przeczytaj moduły w kolejności, w której zostały zamieszczone i zakończ test.
Sprawdź swoją ocenę po zakończeniu testu. Można ją znaleźć na stronie kursu.
Aby zaliczyć test należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 12 pytań (80%).
 
Studenci, którzy zaliczyli szkolenie biblioteczne na naszym Wydziale na licencjacie lub drugim kierunku, mogą przepisać je ,jeżeli kontynuują naukę na naszym Wydziale.
W tym celu należy: sprawdzić w Usosie ,czy jest otwarty protokół na szkolenie biblioteczne- jeżeli nie ma należ poprosić w dziekanacie lub BOS o jego otwarcie, a następnie przesłać print screen z karty przebiegu studiów, na której widnieje zaliczenie szkolenia bibliotecznego, imię i nazwisko oraz nr albumu;
  na adres:biblioteka.wpaeatuwr.edu.pl