Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Usługa skanowania fragmentów materiałów bibliotecznych dostępnych w BWPAE

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 9 November, 2020 - 12:01

Z usługi skanowania materiałów bibliotecznych mogą skorzystać studenci, doktoranci, studenci Konsultingu, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy naukowi WPAE;
1. skany wykonywane są bezpłatnie;
2. usługa skanowania wykonywana jest z poszanowaniem praw autorskich;
3. usługa skanowania dotyczy fragmentów książek i czasopism
    - w przypadku fragmentu książki należy podać: sygnaturę, autora, tytuł i strony, w przypadku wyd. wielotomowych nr tomu,
    -  w przypadku artykułów z czasopisma: autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer i strony
4. blibliotekarze wykonują kopie cyfrowe tylko z materiałów, które są w zasobach Biblioteki WPAE
5. przed złożeniem zamówienia prosimy Użytkowników o sprawdzenie czy potrzebne publikacje są udostępniane na zasadzie open access oraz w bazach danych dostępnych przez serwer proxy
6. prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: czytelnia.wpaeatuwr.edu.pl
7. składając zamówienie, prosimy o korzystanie z e-maila z domeny UWr.
8. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływu i przesyłane tylko drogą mailową.

Publikacja w formie elektronicznej będzie wykorzystana w zakresie własnego użytku osobistego. Nie może być kopiowana, powielana ani rozpowszechniana. Biblioteka WPAE nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione w tej formie materiały.