Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabusy - zarząd mieniem publicznym

mgr Krzysztof Szczęśniak - 15 Listopad, 2020 - 13:03

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o zakresie materiału na kolokwium oraz zasadach zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu zarząd mieniem publicznym.

Zgodnie z ustaleniami z pierwszych zajęć, kolokwium odbędzie się na przedostatnich zająciach - dla grupy 3 w dniu 15.12, a dla grupy 4 w dniu 19.01. Poprawa kolokwium będzie miała miejsce na ostatnich zajęciach. Jednocześnie informuję, że jeżeli taka będzie wola całości grupy, w tym osób zaliczających przedmiot eksternistycznie, istnieje możliwość przesunięcia kolokwium dla każdej z grup na ostatnie zajęcia, tj. dla grupy 3 - na 12.01.2021, a dla grupy 4 - na 02.02.2021.