Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

K O N K U R S na stanowisko badawcze adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, „Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii” ...

Adam Kaczyński - 7 Grudzień, 2020 - 13:53
Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
o g ł a s z a
K O N K U R S
na stanowisko badawcze adiunkta
w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
w ramach projektu badawczego
„Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

------ LINK DO PLIKU -------