Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia na egzamin z przedmiotu "Międzynarodowa współpraca policyjna"

dr Katarzyna Grott - 9 Styczeń, 2021 - 14:02

Na prośbę Pani mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej podaję poniżej zagadnienia na egzamin z "Międzynarodowej współpracy policyjnej": 

1.    UNODC (współpraca polityczna i szkoleniowa, globalna współpraca policyjna, platformy szkoleniowe, SHERLOC, goCASE, rola repozytoriów )
2.    Francopol, Sieć osób kontaktowych Wspólnoty Narodów- Commonwealth Network of contact person, Hemisferyczna sieć wymiany informacji na rzecz wzajemnej pomocy w sprawach karnych i ekstradycji Organizacji Państw Amerykańskich, Iberoamerykańska sieć pomocy prawnej (IberRed), Rada Nordycka
3.    Współpraca policyjna w UE – wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podstawy traktatowe, najważniejsza legislacja i pola kooperacji
4.    Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE
5.    Systemy SIS, SIS II, VIS, EURODAC i  PRUM, ECRIS I ECRIS TCN,
6.    Interoperacyjność Systemów IT w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  - znaczenie policyjne
7.    Europol
8.    Cepol
9.    Eurojust
10. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (EBCG /FRONTEX ) – zadania, kompetencje, wywiad, prawa człowieka, współpraca międzynarodowa, zarządzanie granicami, zwalczanie przestępczości transgranicznej, współpraca z innymi agencjami UE,
11. Współpraca w sprawach karnych w UE
12. Pomoc prawna w UE – wspólne zespoły śledcze, europejski nakaz dochodzeniowy , europejski nakaz aresztowania
13. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ( Frontexu) jako organ policyjny
14. ENISA i euLisa , cyber counter terroryzm, cyberpolicja
15. Współpraca w ramach PESCO i Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) , współpraca wywiadowcza w UE
16. Współpraca policyjno-wywiadowcza w UE - Centrum Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN)
17. EPPO (Prokuratura Europejska) , OLAF oraz zwalczanie przestępstw na szkodę interesów finansowych UE ( dyrektywa PIF)  oraz przestępstw urzędniczych i korupcji w UE , wybrane działania i procedury
18. Policja Stabilizacyjna - stability policing  - kooperacja militarno-policyjna oraz HUMINT
19. INTERPOL – zarządzanie granicami, szkolenia, innowacje, kooperacja kryminalistyczna  i wywiad kryminalny,  bazy danych, alerty, zespoły reagowania, noty Interpolu- klasyfikacja i charakterystyki
 
 Egzamin odbędzie się na ostatnich zajęciach – test zamknięty, 60 pytań, godzina