Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Usługa skanowania fragmentów materiałów bibliotecznych dostępnych w BWPAE

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 15 Marzec, 2021 - 13:19

Z usługi skanowania materiałów bibliotecznych mogą skorzystać studenci, doktoranci, studenci Konsultingu, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy naukowi WPAE;
1. do 50 skanów (100 stron) na tydzień wykonywanych jest bezpłatnie;
2. usługa skanowania wykonywana jest z poszanowaniem praw autorskich;
3. usługa skanowania dotyczy fragmentów książek i czasopism:
    - w przypadku fragmentu książki należy podać: sygnaturę, autora, tytuł i strony, w przypadku wyd. wielotomowych nr tomu,
    -  w przypadku artykułów z czasopisma należy podać: sygnaturę, autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer i strony;
4. bibliotekarze wykonują kopie cyfrowe tylko z materiałów, które są w zasobach Biblioteki WPAE;
5. przed złożeniem zamówienia prosimy Użytkowników o sprawdzenie czy potrzebne publikacje są udostępniane na zasadzie open access oraz w bazach danych dostępnych przez serwer proxy - https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy;
6. objętość 100 stron nie obejmuje spisów treści i indeksów, których kopie można zamówić jako pomoc w identyfikacji właściwych treści do kopiowania;
7. prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: czytelnia.wpaeatuwr.edu.pl
8. składając zamówienie, prosimy o korzystanie z e-maila z domeny UWr.;
9. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływu i przesyłane tylko drogą mailową.

Publikacja w formie elektronicznej będzie wykorzystana w zakresie własnego użytku osobistego. Nie może być kopiowana, powielana ani rozpowszechniana. Biblioteka WPAE nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione w tej formie materiały.