Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2021/2022

mgr Agnieszka Jezierna - 2 Wrzesień, 2021 - 14:16

Szanowni Państwo, 
Od 6 września 2021 r. rusza rejestracja elektroniczna wniosków o przyznanie świadczeń za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl  Wnioski stypendialne wraz z dokumentami należy dostarczyć do 05.10.2021 r.
Wnioski należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać, a następnie:

Wnioski o stypendium Rektora dla studentów należy
-  przesłać drogą pocztową na adres : ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, z dopiskiem STYPENDIA
-  wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok pokoju nr 2  bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26
W przypadku wniosków o stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych należy złożyć dokumenty osobiście po uprzednim umówieniu wizyty za pomocą wiadomości  e-maila : spm.wpaeatuwr.edu.pl

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów należy przesłać drogą pocztową  lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok pokoju nr 2 w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26.
W przypadku posiadania nowego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. : 71 375 28 98 w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginału orzeczenia do wglądu (orzeczenie można dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium).

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów  oraz wnioski o stypendium Rektora dla doktorantów:
Aby złożyć wniosek obowiązują zapisy - dzień i godzinę przyjścia  należy wcześniej ustalić poprzez wiadomość e-mail: spm.wpaeatuwr.edu.pl
Wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30 na parterze w bud. C, ul. Więzienna 10/12.
Wnioski można również przesłać pocztą lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok pokoju nr 2 w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26

Wnioski o zapomogę dla studentów i doktorantów można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok pokoju nr 2 w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26

W związku z zagrożeniem COVID 19 prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 
Używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku – dozowniki z płynem dezynfekcyjnym są przy portierni.
Przestrzeganie wymaganego dystansu społecznego.

Ważne informacje dotyczące stypendiów dla studentów i doktorantów oraz druki do pobrania zamieszczone są na stronach :
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/
oraz na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
https://prawo.uni.wroc.pl/ogloszenia-sekcji-pomocy-materialnej