Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

mgr Agnieszka Jezierna - 13 Styczeń, 2022 - 13:23

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym, jeżeli ich sytuacja materialna uległa zmianie, mogą złożyć jako załącznik do "Oświadczenia po semestrze zimowym" wniosek, aby pracownik  dziekanatu dokonał za nich korekty dochodu. Wówczas nie ma konieczności cofania wniosku do poprawy.  Wniosek zostanie zamieszczony w USOSwebie (wzór  w załączniku).