Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

mgr Anna Ros - 15 Lipiec, 2022 - 13:35

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 6 września 2022 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie do 5 października 2022 r.

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się student, który w roku akademickim 2021/2022 uzyskał średnią minimum
4.30.