Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Koleżanki i Koledzy, Rusza rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów prawa.

Adam Kaczyński - 5 Marzec, 2023 - 00:10

Jeżeli chcesz:
- mieć styczność z prawem w praktyce,
- nauczyć się sporządzania opinii prawnych,
- odbyć w Poradni PRAKTYKĘ OBOWIĄZKOWĄ,
- być członkiem jednego z najliczniejszych kół naukowych na WPAiE,

…doącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

Przebieg rekrutacji:
Etap I: wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego do 10 marca 2023 r. do godz. 23:45* dostępnego tutaj: https://forms.office.com/e/FkJqZgTeMS
Etap II: odbycie rozmowy rekrutacyjnej z Zarządem UPP za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w domenie uwr.edu.pl w dniach 13-14 marca 2023 r.*

*UWAGA: Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów.

Kryteria rekrutacji:
- III – V rok studiów prawa, niezależnie od trybu; 
- średnia ocen z egzaminów zdawanych w toku studiów;
- rozmowa kwalifikacyjna. 

Jeżeli w przeszłości nie udało Ci się przejść procesu rekrutacyjnego do UPP, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować ponownie!
Informacja ogólne:
W bieżącym semestrze roku akademickiego 2022/23 Poradnia będzie działać – w zależności od panujących warunków epidemicznych – w następującej formie:

- Sekcja dyżurów w siedzibie Poradni: W bieżącym semestrze będziemy kontynuować działalność w formie dyżurów online, lecz również powrócić do tradycyjnych stacjonarnych dyżurów w siedzibie Poradni. Członkowie poradni na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego, sporządzają poradę prawną, którą następnie konsultują z pracownikiem wydziału.

- Sekcja porad konsumenckich w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Udzielanie porad prawnych w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na jednorazowym bądź kilkukrotnym udaniu się do siedziby Rzecznika. Rzecznik przydziela konkretne sprawy członkom Poradni indywidualnie. Następnie sporządza się poradę prawną dla klientów Rzecznika. Jest to sekcja subsydiarna względem pozostałych. 

POWODZENIA !!!