Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

„Perspektywy przetrwania parapaństw kaukaskich: Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach”

mgr Mateusz Kępa - 25 November, 2014 - 09:58

Zapraszamy na spotkanie "Perspektwy przetrwania parapaństw Kaukaskich: Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach".

Po wykładzie istnieje możliwość nabycia zaświadczenia o udziale w powyższym spotkaniu.

                               Serdecznie zapraszamy !

Załączniki: 
File plakat karabach.docx