Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Techniki informacji i komunikacji

dr Łukasz Goździaszek - 30 Wrzesień, 2015 - 12:52

Zajęcia prowadzone są online w MS Teams w terminach wynikających z harmonogramu zajęć USOS.
Prace studenckie tworzone są w MS Forms.
Poniżej (w postaci załączonego pliku) program zajęć z "Technik informacji i komunikacji".