Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć w roku akademickim 19/20

 1. Prawo
  1. SSP - Prawo / stacjonarne / jednolite magisterskie
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
   4. IV rok/year - zajęcia
   5. V rok/year - zajęcia
  2. SNP(Z) - Prawo / niestacjonarne (zaoczne) / jednolite magisterskie
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
   4. IV rok/year - zajęcia
   5. V rok/year - zajęcia
  3. SNP(W) - Prawo / niestacjonarne (wieczorowe) / jednolite magisterskie
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
   4. IV rok/year - zajęcia
   5. V rok/year - zajęcia
 2. Administracja
  1. SSA I - Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
  2. SSA II - Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
  3. SNA I - Administracja / niestacjonarne (zaoczne) / pierwszego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
  4. SNA II - Administracja / niestacjonarne (zaoczne) / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
  5. SSA II AIO - Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
 3. Ekonomia
  1. SSE I - Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
  2. SSE II - Ekonomia / stacjonarne / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
  3. SNE I - Ekonomia / niestacjonarne (zaoczne) / pierwszego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
   3. III rok/year - zajęcia
  4. SNE II - Ekonomia / niestacjonarne (zaoczne) / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
  5. SSE II - Ekonomia MME / stacjonarne / drugiego stopnia
   1. I rok/year - zajęcia
   2. II rok/year - zajęcia
 4. Grupy lektoratowe - zajęcia
 5. LL.M International and European Law / stacjonarne / drugiego stopnia
  1. I rok/year - zajęcia
  2. II rok/year - zajęcia
 6. Bachelor of Business and Administration / stacjonarne / pierwszego stopnia
  1. I rok/year - zajęcia
  2. II rok/year - zajęcia
  3. II rok/year - zajęcia
 7. Economic and Sustainable Business / stacjonarne / pierwszego stopnia
  1. II rok/year - zajęcia
 8. Konsulting Prawny i Gospodarczy / niestacjonarne / drugiego stopnia
  1. I rok/year - zajęcia
  2. II rok/year - zajęcia
 9. Kryminologia / niestacjonarne / pierwszego stopnia
  1. I rok/year - zajęcia
  2. II rok/year - zajęcia
  3. III rok/year - zajęcia
 10. Cryminal Justice
  1. I rok/year - zajęcia

Informacje ogólne o lektoratach:

WYKAZ GRUP LEKTORATU dla studentów niestacjonarnych
WYKAZ GRUP LEKTORATU dla studentów stacjonarnych
 
Szanowni Państwo

 

Z uwagi na fakt uruchomienia nowego systemu planowania zajęć dydaktycznych, przy użyciu programu PLANISTA 3, jego dystrybucja jest w formie elektronicznej na stronie USOSweb.

 

Niniejsze plany mogą ulegać korektom do dnia 15 października.

 

Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji udostępnia poniżej zbiorcze plany na aktualny tydzień, dla wszystkich kierunków studiów. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi planu zajęć.

 

Jednocześnie informujemy, że plany indywidualne znajdują się w katalogach lub na kontach indywidualnych USOSweb.

 

W razie ewentualnych pytań i uwag prosimy o kontakt.


To whom it may concern

 

Regarding the fact of enabling the new schedule making system PLANISTA 3 the distribution of said schedule will be fully digitized on the USOSweb site.

 

All of the schedules listed below might be subject to change untill 15.10.2019.

 

The SPTiC is providing the full class schedule through the likns below.

 

Individual schedules can be found in the catalogs and on private accounts on USOSweb.

 

Should questions arise we are ready to provie answers.


 

 

Warsztaty i wykłady w ramach specjalizacji dla pierwszego rok/yearu studiów stacjonarnych administracji drugiego stopnia będą odbywać się w środy. Godziny zajęć będą zależne od liczby powstałych grup.

 

Z poważaniem

Damian Mroczyński

Kierownik

Sekcji Pomocy Technicznej i Cyfryzacji