Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Zasady działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Podstawowe informacje 

Osoby pragnące skorzystać z pomocy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zapraszamy na dyżury. 

Uprzejmie prosimy, aby związane z daną sprawą materiały i dokumenty dostarczane były w formie skserowanej. Nie przyjmujemy oryginałów.

Godziny działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej:
Uniwersytecka Poradnia Prawa działa: 
- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 13.30-18.00;
- oraz w piątki w godz. 13.30-16.30.

Poradnia nie jest czynna w soboty ani niedziele oraz przypadające w tygodniu roboczym dni ustawowo wolne od pracy.
Poradnia będzie nieczynna 31 października 2018 r., 2, 12 i 15 listopada 2018 r. oraz 2 i 9 maja 2019 r.
Poradnia nie będzie też działać w okresie przerw świątecznych to jest: od 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. oraz od 19 do 23 kwietnia 2019 r.
Poradnia będzie nieczynna  także w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej: od 1 do 20 lutego 2019 r., a także w okresie od 15 czerwca 2019 r. do końca trzeciego tygodnia października 2019 r. Informacja o dokładnej dacie wznowienia działalności poradni w październiku 2019 r. zostanie podana na niniejszej stronie internetowej.

 

Zasady udzielania porad
  • porada jest bezpłatna,
  • porada udzielana jest wyłącznie na piśmie,
  • porady udziela student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada udzielna jest po uprzedniej konsultacji z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada ma charakter konsultacyjny tzn. jej celem jest wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy oraz wskazanie możliwych prawnych dróg postępowania,
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego oraz pracownicy i studenci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikłą z porady,
  • Poradnia nie może zajmować się sprawami, które równolegle prowadzone są przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub rzeczników patentowych,
  • działalność UPP skierowana jest przede wszystkim do osób, których nie stać na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 10/12 (budynek C), pok. 104 Wrocław
tel. +48 71 375 20 09 (w godzinach działalności Poradni)
e-mail: poradniaatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl (subject: wiadomo%C5%9B%C4%87%20wys%C5%82ana%20przez%20stron%C4%99%20www.uni.wroc.pl)