Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Uniwersytecka Poradnia Prawna przyjmuje nowe sprawy do 10 czerwca 2021 r. włącznie, po czym wydawane będą tylko porady opracowane na podstawie wniosków o poradę, które wpłynęły przed tą datą, po czym nastąpi zamknięcie działalności Poradni na czas sesji egzaminacyjnych oraz przerwy wakacyjnej studentów. W związku z tym działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zostanie ponownie podjęta dopiero na początku kolejnego roku akademickiego, około trzeciego tygodnia października 2021 r. Informacja o dokładnej dacie wznowienia działalności zostanie tu wówczas niezwłocznie podana.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wydanymi w związku z nim zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w dotychczasowej stacjonarnej formie jest obecnie zawieszona.
W związku z tym, wobec zgłaszanego zapotrzebowania na porady prawne, Uniwersytecka Poradnia Prawna uruchomiła udzielanie porad prawnych drogą zdalną (za pomocą środków porozumiewania się na odległość) oraz drogą tradycyjnej korespondencji listowej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mailowo prosimy zatem o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 1 udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego Formularza Nr 1 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w zdalnym trybie udzielania porad prawnych (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu).

Z kolei osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej drogą tradycyjnej korespondencji listowej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniże Regulaminem Nr 2 udzielania porad prawnych drogą korespondencji listowej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres korespondencyjny Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Uniwersytecka Poradnia Prawna, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław) wypełnionego Formularza Nr 2 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą korespondencji listowej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją.
Zapraszamy!

       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).
      Sukces ten udało nam sie powtórzyć w tym roku, zajęliśmy bowiem II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnyc...).
 
 

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl