dr Paweł Łagowski

Doktorant

Kontakt: 

pok. 106C bud. C WPAE

Email:
pawel [dot] lagowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów konsultacji po uprzednim kontakcie.

Urlop (termin):

02.08.2017 r. - 31.08.2017 r.

11.09.2017 r. - 29.09.2017 r.

 

Najbliższe konsultacje:

 

19.07.2017 r. - 11:15 - 13:15

26.07.2017 r. - 9:30 - 11:30

31.07.2017 r. - 9:00 - 11:00

07.09.2017 r. - 10:15 - 12:15

 

 

 

 

Publikacje: 
  • Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 12, pod red. M. Winiarskiego, Wrocław 2013.
  • Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce (Ćwiąkała–Małys A. – współautor),  [w:] Przegląd Prawa i Administracji nr 93, pod red. M. Jabłońskiego, Wrocław 2013
  • Państwo w sektorze ochrony zdrowia [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14, pod red. M. Winiarskiego 
  • Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce [w:] Ekonomia – Wroclaw Economic Review, pod red. W. Kwaśnickiego, 
  • Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej [w:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, pod red. M. Winiarskiego