mgr Izabela Dembowska-Czubaty

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
izabela [dot] dembowska-czubaty [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dyżur w semestrze letnim:

12.03.2016 r. godz. 13.15 – 14.15;

03.04.2016 r. godz. 15.00 – 16.00;

24.04.2016 r. godz. 11.30 – 12.30;

14.05.2016 r. godz. 15.00 – 16.00;

28.05.2016 r. godz. 15.00 – 16.00.

Działalność naukowa: 
  1. Zainteresowania badawcze:
  • Kryminalistyka
  • Psychologia sądowa
  • Profilowanie kryminalne
  • Medycyna sądowa
  • Wiktymologia
  1. Dorobek naukowy:
  • wykaz opublikowanych artykułów:

I. Dembowska, Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem (studium przypadku), Wrocławskie Studia Erazmiańskie Zeszyty Studenckie, Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2010, s. 41-62.

 

I. Dembowska, Ocena wiarygodności zeznań osób z zaburzeniami osobowości w procesie karnym, Acta Erasmiana, Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011, s. 334-356.

 

I. Dembowska, Profilowanie kryminalne sprawczyń seryjnych zabójstw, Acta Erasmiana, Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011, s. 357-380.

 

I. Dembowska, Postępowanie antymonopolowe w sprawie nadużywania pozycji dominującej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Współczesne problemy prawa i ekonomii z perspektywy teorii i praktyk. Teksty wybrane młodego pokolenia, red. M. Berent, Kraków 2013, s. 47-87.

 

I. Dembowska, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Tom XXX, pod red. T. Kalisza, Wrocław 2013, s. 267-282.

 

I. Dembowska, Ocena wiarygodności zeznań osób używających alkohol i inne substancje psychoaktywne w procesie karnym, Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ściągania. Aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe, pod red. M. Trybus, T. Wilka, Rzeszów 2013, s. 59-73.

 

I. Dembowska, Wykorzystanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej i procesowej kontroli rozmów (postulaty de lege lata), Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw, pod red. M. Szostaka, I. Dembowskiej, Wrocław 2014, s. 27-46.

 

I. Dembowska, Kryminalistyczna problematyka zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa zabójstwa, Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw, pod red. M. Szostaka, I. Dembowskiej, Wrocław 2014, s. 141-152.