Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

Angelika Drelichowska

Kontakt: 

p. 519 bud. A

Email:
angelika.drelichowska [at] prawo.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: szeroko pojęte prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego 

 

2. Wykształcenie:

- Stacjonarne Studia Prawa

- Stacjonarne Studia Administracji

 

3. Projekty badawcze, stypendia:

- dwukrotna stypendystka w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- stypendystka I edycji projektu „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2014 – 31 grudnia 2014;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2015 – 31 grudnia 2015;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2016 – 30 czerwca 2017;

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów;

- stypendium doktoranckie;

- stypendium projakościowe. 

 

4. Nagrody:

-  II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

5. Działalność pozauczelniana:

- aplikantka adwokacka