mgr Karol Kalinka

Doktorant

Kontakt: 
Email:
karol [dot] kalinka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016-2017:

śr. 01.03.17 r. 11:30 -12:30;

śr. 15.03.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 29.03.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 12.04.17 r. 11:30 -12:30;

śr. 26.04.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 10.05.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 24.05.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 07.06.17 r. 11:30 - 12:30;

śr. 21.06.17 r. 11:30 - 12:30.

Polecam również kontakt mailowy:

karol [dot] kalinkaatuwr [dot] edu [dot] pl

Działalność naukowa: 

Jako doktorant zajmuję się badaniem norm prawa administracyjnego i funkcjonownia Administracji Publicznej w szczególności w zakresie relacji i wpływu grup nacisku na Administrację Publiczną.

 

Publikacje: 
 • ,,Prywatyzacja sektora publicznego a grupy interesów”[w:]Prawne aspekty prywatyzacji, J. Blicharz (red.), Wrocław 2012 r.;
 • ,,Przestrzeń publiczna w prawie energetycznym”,[w] Przestrzeń w prawie administracyjnym. J. Zimmermann (red.), Kraków 2013 r.;
 • ,,Ubóstwo na terenach rolniczych i wiejskich a kwestie publiczno-prawne”.[w:]Ubóstwo w Polsce, J. Blicharz, Wrocław 2014 r.;
 • ,,Niepewność sytuacji osoby bezrobotnej w Polsce”[w:] Niepewność sytuacji jednostki w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.), Warszawa 2014 r;;
 • ,,Grupy interesów w procesie zarządzania szkoła wyższą” [w:] Zarządzanie szkoła wyższą, J. Blicharz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Aleksandra Sus (red.), Wrocław 2014 r.;
 • ,,Grupy interesu jako przedmiot zainteresowania we współczesnej nauce administracji”[w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, J. Boć, A. Błaś (red.) Wrocław 2014.;
 • ,,Relacje grup nacisku z administracją publiczną jako swoista wartość w prawie administracyjnym” [w:] Wartości w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2015 r.; 
 • „Wskazanie wybranych relacji pomiędzy administracją publiczną a grupami nacisku jako źródło swoistych antywartości w prawie administracyjnym”, [w:] Antywartości w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.), Warszawa 2016 r.;
 • „Kościoły i związki wyznaniowe, jako swoiste grupy nacisku i grupy interesu wobec administracji publicznej”, M. Sadowski (red.), Wrocław 2016 r. (oddany do druku);
 • „Porównanie relacji administracji publicznej wobec grup nacisku w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich”, Wrocław 2017 r. (oddany do druku);
 • „Wolność jako pojęcie warunkujące niektóre współczesne relacje grup nacisku z administracją publiczną” [w:]., J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017r. (oddany do druku);