mgr Dorota Stempniak

Doktorant

Kontakt: 

 

 

Email:
dorota [dot] stempniak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbywają się w gabinecie 515A w następujące dni:

- wtorek 8:00 - 9:00;

- piątek 9:30 - 10:30.

Działalność naukowa: 

Referaty na konferencjach naukowych:

a) „Wpływ procedury przedakcesyjnej do UE na poziom demokratyzacji w państwach kandydujących” na konferencji naukowej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, Warszawa 2012

b) „Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w przepisach międzynarodowych federacji sportowych” na konferencji naukowej „System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych”, Wrocław 2012

Publikacje: 

A. Bocian, D. Stempniak, Ochrona prawna symbolu olimpijskiego, Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1, ISBN 978-83-61370-25-3