Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Paulina Ilnicka

Kontakt: 

paulina.ilnickaatprawo.uni.wroc.pl

pok. 502 bud. A

Telefon:
71 375 22 13
Email:
paulina.ilnicka-jordan [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów:

Wtorek15.00-17.00

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: nauka administracji, prawo administracujne, prawo ochrony zdrowia, prawa pacjentów, transgraniczna opieka zdrowotna, zarządzanie, zarządzanie placówkami medycznymi, zarzadzanie ryzykiem, innowacje w medycynie;

Wystapienia konferencyjne:

1. Naprotechnologia jako naturalna metoda planowania rodziny, Ogólnipolska Konferencja nt. Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyzwań religijnych na kształtowanie sie doktryn politycznych i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław, 2 czerwca 2014;

2. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz potrzeby osób niepełnosprawnych jako kryterium zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym, Ogólnopolska Konferencja nt. "Zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław,12-13 września 2014;

3. Realizacja praw pacjenta w transgrancznej opiece zdrowowtnej, Ogólnopolska konferencja nt. Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela? Wspólczeny model ochrony praw jednostki w administracji. Model polski i europejski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław, 19 grudnia 2014;

4. Realizacja praw pacjenta a kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, nt. Administracyjnoprawnych regulacji w medycynie i farmacji, Wydział Prawa, Adminitsrcaji i Ekonomii, Wrocław 27 marca 2015.

5. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako sposób realizacji zadań publicznych z dziedziny ochrony zdrowia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej- podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji, Akadamia Jana Długosza, Częstochowa 13-14 października 2015.

6. Mediacje jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów w dziedzinie ochrony zdrowia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe, Wydziała Prawa, Administacji i Ekonomii, Wrocław 16-17 października 2015.

Udział w konferencjach naukowych:

1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Ratyfikacja Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwecnji Biomedycznej)" - skutki dla prawa polskiego", Wrocław 11 października 2013;

2. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 listopada 2013;

3. Konferencja naukowa nt. "Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja", Wrocław 23 maja 2014;

4.Ogólnipolska Konferencja nt. Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyzwań religijnych na kształtowanie sie doktryn politycznych i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną, Wrocław, 2 czerwca 2014;

5. Ogólnopolska Konferencja nt. "Zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym, Wrocław,12-13 września 2014

6. XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej” Szczecin – Berlin 21-24 września 2014;
7. Konferencja naukowa nt. "Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych” Wrocław 17 października 2014;

8.V krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Wartości w prawie administracyjnym”, Kraków 25-26 października 2014;

​9. Sesja naukowa "Honorabilius Viverent. Przyzwoitość- Standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań", Wrocław 26 listopada 2014;

10. Konferencja naukowa „Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój służby publicznej – stan obecny i wyzwania” Warszwa 8 grudnia 2014; 

11. Ogólnopolska konferencja nt. Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela? Wspólczeny model ochrony praw jednostki w administracji. Model polski i europejski, Wrocław, 19 grudnia 2014;

 

W latach 2013/2014 oraz 2014/2015 stypendium doktoranckie

W latach 2014/2015 stypendium projakościowe 

Od 1 października 2013 członek stały Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji