mgr Aleksandra Spychalska

Doktorant

Kontakt: 
Email:
aleksandra [dot] spychalska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2015/2016:

poniedziałki: 15.00-16.00

wtorki: 11.15-12.15

 

Uwaga! Konsultacje 18.01 wyjątkowo odbędą się w godz. 14.15-15.15

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

myśl prawna Rafała Lemkina; zbrodnia ludobójstwa: regulacje prawne, mechanizmy, historia; przemoc seksualna jako forma zbrodni ludobójstwa

2. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

Członkini International Association of Genocide Scholars

Członkini Pracowni Badań Praw Orientalnych

Członkini Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej

Członkini Międzwydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Wrocławskie Studia Erazmiańskie

Publikacje: 

The obligation to prevent the crime of genocide- the legal regulations versus practice, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom 13, z.3, Opole 2015

Rafała Lemkina metoda tworzenia i stosowania prawa, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom VIII- Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocław 2015 

Zbrodnia ludobójstwa w statutach trybunałów międzynarodowych, w: Acta Erasmiana Tom IX, Wrocław 2015

„Ludobójstwo” Rafała Lemkina, w: Temidium, nr. 80, Warszawa 2015

Konflikty religijne jako podłoże zamiaru ludobójczego na przykładzie konfliktu bośniackiego w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, nr 3, Wrocław 2014

Kościół katolicki wobec ludobójstwa rwandyjskiego, w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt VII, Wrocław 2014

Wyłączenie odpowiedzialności sprawcy za zbrodnię ludobójstwa na grucie prawa międzynarodowego, w: Acta Erasmiana Tom VII    

Elementy zbrodni ludobójstwa, w: Acta Erasmiana, Tom VI, Wrocław 2014

Obowiązek zapobiegania zbrodni ludobójstwa – regulacje prawne a praktyka; w monografii: Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, Wrocław

Mechanizmy zbrodni ludobójstwa na przykładzie Rwandy, w monografii: Varia Doctrinalia, red. Ł.Machaj, Wrocław 2012

Rafał Lemkin- twórca pojęcia ‘ludobójstwo’, artykuł w: Acta Erasmiana, Zeszyt II, Wrocław 2012

Prawo: sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?- analiza rozwiązań prawnych przyjętych po ludobójstwie w Rwandzie w 1994r, artykuł w: Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt VI, Wrocław 2012