mgr Jakub Szremski

Doktorant

Kontakt: 
Email:
jakub [dot] szremski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

piątek 11.15-13.15

Działalność naukowa: 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

1) Studia Stacjonarne Administracji I stopnia - Postępowanie administracyjne

2) Studia Stacjonarne Administracji II stopnia - Postępowanie sądowoadministracyjne i Prawo egzekucyjne

3) Studia Niestacjonarne Prawa (wieczorowe) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

4) Studia Niestacjonarne Prawa (zaoczne) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne