Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jakub Szremski

Kontakt: 

pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
jakub [dot] szremski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

poniedziałek 13.15-15.15
dla studentów zaocznych
niedziela 30.03. godz. 16.45-17.45 

 
Działalność naukowa: 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

1) Studia Stacjonarne Administracji I stopnia - Postępowanie administracyjne

2) Studia Stacjonarne Administracji II stopnia - Postępowanie sądowoadministracyjne i Prawo egzekucyjne

3) Studia Niestacjonarne Prawa (wieczorowe) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

4) Studia Niestacjonarne Prawa (zaoczne) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne